bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Strona informacyjna na temat zasad uzyskiwania dostępu do informacji publicznych (nie publikowanych w BIP).

Dostęp do Informacji Publicznej

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych „informacjami publicznymi”. Wyjątek stanowią informacje niejawne.

Zgodnie z Ustawą prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
wyłożenie lub wywieszenie w powszechnie dostępnym miejscu.

Informacje nieudostępnione w BIP

Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej są udostępniane na wniosek osoby zainteresowanej.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.

Informacje niedostępne

Informacje niedostępne w Biuletynie Informacji Publicznej dotyczą mieszkańców Powiatowego Domu Pomocy Społecznej oraz informacji kadrowych objętych ustawą o ochronie danych osobowych.Opublikował: Genowefa Greniuch
Publikacja dnia: 10.01.2015
Podpisał: Genowefa Greniuch
Dokument z dnia: 10.01.2015
Dokument oglądany razy: 1 176