ODWIEDZINY MIESZKAŃCÓW

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” od dnia 21.02.2022r. zaprasza do odwiedzania Mieszkańców w naszym Domu. Prosimy o zapoznanie się z PROCEDURĄ ODWIEDZIN i kontaktowanie się w tej sprawia z pracownikami działu socjalno-terapeutycznego pod numerem telefonu 33 8521761 wew. 117 lub 124.

 załącznik 1. Procedura odwiedzin Mieszkańców PDPS „Pogodna Jesień”

NFZ - projekt

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Cieszynie, przy              ul. Korfantego 1 współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz  bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”

Grant mieści się w ramach Programu Operacyjnego Widza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Środki o wartości 53 127,44  zł. zostały pozyskane za pośrednictwem Narodowego Funduszy Zdrowia i są przeznaczone dla pielęgniarek, które              ze względów bezpieczeństwa i ograniczenia ryzyka zakażenia COVID-19               w okresie od 01.05.2020 r. do 13.12.2020 r. pozostawały w zatrudnieniu                    w jednym miejscu pracy oraz na dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu.

 

ODWIEDZINY MIESZKAŃCÓW

 ODWIEDZINY MIESZKAŃCÓW POWIATOWEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „POGODNA JESIEŃ” JUŻ MOŻLIWE.

 

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” informuje, że od dnia 15.06.2021r. są możliwe odwiedziny Mieszkańców w naszym Domu. Prosimy o zapoznanie się z PROCEDURĄ ODWIEDZIN i kontaktowanie się w tej sprawia z pracownikami działu socjalno-terapeutycznego pod numerem telefonu 33 8521761 wew. 117 lub 124.

 

 

załącznik 1. Procedura odwiedzin Mieszkańców PDPS „Pogodna Jesień”

                  2. Procedura urlopowania Mieszkańców PDPS „Pogodna Jesień”