Wyszehradzka kooperacja na rzecz pracy z seniorami

 visegrad

Tytuł: Wyszehradzka kooperacja na rzecz pracy z seniorami

Numer ID: 21910016

Implementacja: 03/06/2019–31/08/2020

Źródło i kwota dofinansowania: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, 28,260.00 EUR

Opis projektu: Projekt opiera się na zewnętrznym wsparciu dla instytucji świadczących opiekę nad osobami starszymi - Domami Spokojnej Starości i Domami Pomocy Społecznej z obszarów przygranicznych Polski, Czech i Słowacji. W ramach projektu zaplanowano: organizację międzynarodowej konferencji na temat pracy z seniorami; warsztaty arteterapii dla seniorów i ich opiekunów funkcjonalnych; szkolenia w zakresie metod pracy z seniorami, którzy zmagają się z demencją i innymi chorobami; przygotowanie specjalistycznych narzędzi muzyczno-terapeutycznych skierowanych do seniorów, które będą wykorzystywane podczas warsztatów, a następnie wysyłane do domów pomocy społecznej. Narzędzia zostaną dostosowane do odbiorców z Polski, Czech i Słowacji. Projekt zakłada wsparcie dla osób starszych i ich opiekunów, integrację międzynarodową oraz wzmocnienie dialogu międzypokoleniowego. Głównym celem projektu jest zapobieganie wykluczeniu osób starszych poprzez nawiązanie współpracy instytucjonalnej i zapewnienie wsparcia organizacjom pełniącym funkcje opiekuńcze, promując tym samym zasadę współpracy i pomocy dla seniorów.

Partnerzy projektu:

  1. Centrum Służb Socjalnych i usług dla seniorów Zákamenné
  2. Centrum Służb Socjalnych Horelica
  3. Powiatowy Dom Pomocy Społecznej Pogodna Jesień w Cieszynie
  4. Dom Pomocy Społecznej Betania
  5. Centrum Służb Socjalnych Český Těšín, příspěvková organizace
  6. Fundacja 9sił
  7. Przedsiębiorstwo społeczne Sv. Josefa, o.p.s.
  8. Dom seniorów pod patronatem św. Elżbiety, Konwent Sióstr Elżbietanek w Jabłonkowie
  9. Fundacja Cambio 
  10. Dom Spokojnej Starości Vbrno 

Projekt jest współfinansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki