NFZ - projekt

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Cieszynie, przy              ul. Korfantego 1 współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz  bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”

Grant mieści się w ramach Programu Operacyjnego Widza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Środki o wartości 53 127,44  zł. zostały pozyskane za pośrednictwem Narodowego Funduszy Zdrowia i są przeznaczone dla pielęgniarek, które              ze względów bezpieczeństwa i ograniczenia ryzyka zakażenia COVID-19               w okresie od 01.05.2020 r. do 13.12.2020 r. pozostawały w zatrudnieniu                    w jednym miejscu pracy oraz na dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu.