„Seniorzy bez granic. Wyszehradzka kooperacja na rzecz integracji seniorów”

logotyp Funduszu Wyszehradzkiego

Tytuł projektu: „Seniorzy bez granic. Wyszehradzka kooperacja na rzecz integracji seniorów”.

Źródło i kwota dofinansowania: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, 15,000.00 EUR

Okres realizacji projektu: 20.05.2018 – 31.12.2018

Działania przewidziane w ramach tego projektu, skierowanego do seniorów, będą obejmować instytucje z terenów: Polski, Czeskiej Republiki i Słowacji. Tytuł projektu to „Seniorzy bez granic. Wyszehradzka współpraca na rzecz integracji seniorów”. W ramach projektu zostaną zorganizowane trzy, jednodniowe, wyjazdowe spotkania
o charakterze warsztatów arteterapeutycznych, skierowane do seniorów – mieszkańców  Domów Pomocy Społecznej
i Domów Spokojnej Starości. Dzięki tym spotkaniom osoby towarzyszące seniorom – terapeuci lub opiekunowie, będą mieli możliwość wymiany doświadczeń i przeniesienia nowo poznanych metod pracy na grunt rodzimych Domów Spokojnej Starości. Warsztaty o charakterze atreterapeutycznym i integracyjnym zostaną zorganizowane w miejscach dostosowanych do seniorów pod względem architektonicznym, jak również w odpowiedniej odległości od rodzimych instytucji z terenów: Polski, Czech i Słowacji. Dzięki tym warsztatom terapeutycznym, seniorzy i ich opiekunowie będą mieli możliwość aktywnie spędzić czas w atrakcyjnych pod względem kulturalnym i przyrodniczym miejscach,
a także zintegrować się.

Ponadto, w ramach projektu planujemy zorganizować cykl jednodniowych szkoleń skierowanych do opiekunów osób starszych, pielęgniarzy, terapeutów, kadry zarządzającej ośrodkami zajmującymi się wsparciem i opieką osób starszych. Szkolenia te skupione będą  na tematyce edukacji o demencji i komunikacji z seniorami zmagającymi się
z chorobami otępiennymi. Szkolenia te prowadzone będą przez eksperta metody Possitive approach to care (tj. Pozytywne podejście do opieki, w skrócie: PAC). PAC jest innowacyjnym, kompleksowym programem edukacji 
o demencji i opiece w demencji, której autorem jest Teepa Snow – obecnie najbardziej ceniony ekspert ds. demencji na kontynencie północno-amerykańskim. Poprowadzi je jedyna w Polsce trenerka tej metody – Marlena Meyer. Dzięki tym szkoleniom uczestnicy nabędą wiedzę w zakresie etapów choroby otępiennej oraz zapewnienia wsparcia dla seniorów, tak aby jak najdłużej mogli zachować sprawność.

 

Lider projektu: Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Partnerzy projektu:

  1. Centrum Służb Socjalnych i usług dla seniorów Zákamenné (SK)
  2. Centrum Służb Socjalnych Horelica (SK)
  3. Powiatowy Dom Pomocy Społecznej Pogodna Jesień w Cieszynie (PL)
  4. Dom Pomocy Społecznej Betania (PL)
  5. Centrum Służb Socjalnych Český Těšín, příspěvková organizace (CZ) 
  6. Fundacja 9sił (PL)
  7. Dom Spokojnej Starości Sv. Josefa w Ropicach (CZ)
  8. Dom seniorów pod patronatem św. Elżbiety, Konwent Sióstr Elżbietanek w Jabłonkowie (CZ).