ZAKAZ ODWIEDZIN!

UWAGA ZAKAZ ODWIEDZIN

OD DNIA 10 MARCA 2020 NA TERENIE POWIATOWEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „Pogodna Jesień” w Cieszynie przy ul. Korfantego 1 OBOWIĄZUJE ZAKAZ ODWIEDZIN MIESZKAŃCÓW

Zakaz obowiązuje do odwołania.

 

Wyszehradzka kooperacja na rzecz pracy z seniorami

 visegrad

Tytuł: Wyszehradzka kooperacja na rzecz pracy z seniorami

Numer ID: 21910016

Implementacja: 03/06/2019–31/08/2020

Źródło i kwota dofinansowania: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, 28,260.00 EUR

Opis projektu: Projekt opiera się na zewnętrznym wsparciu dla instytucji świadczących opiekę nad osobami starszymi - Domami Spokojnej Starości i Domami Pomocy Społecznej z obszarów przygranicznych Polski, Czech i Słowacji. W ramach projektu zaplanowano: organizację międzynarodowej konferencji na temat pracy z seniorami; warsztaty arteterapii dla seniorów i ich opiekunów funkcjonalnych; szkolenia w zakresie metod pracy z seniorami, którzy zmagają się z demencją i innymi chorobami; przygotowanie specjalistycznych narzędzi muzyczno-terapeutycznych skierowanych do seniorów, które będą wykorzystywane podczas warsztatów, a następnie wysyłane do domów pomocy społecznej. Narzędzia zostaną dostosowane do odbiorców z Polski, Czech i Słowacji. Projekt zakłada wsparcie dla osób starszych i ich opiekunów, integrację międzynarodową oraz wzmocnienie dialogu międzypokoleniowego. Głównym celem projektu jest zapobieganie wykluczeniu osób starszych poprzez nawiązanie współpracy instytucjonalnej i zapewnienie wsparcia organizacjom pełniącym funkcje opiekuńcze, promując tym samym zasadę współpracy i pomocy dla seniorów.

Partnerzy projektu:

 1. Centrum Służb Socjalnych i usług dla seniorów Zákamenné
 2. Centrum Służb Socjalnych Horelica
 3. Powiatowy Dom Pomocy Społecznej Pogodna Jesień w Cieszynie
 4. Dom Pomocy Społecznej Betania
 5. Centrum Służb Socjalnych Český Těšín, příspěvková organizace
 6. Fundacja 9sił
 7. Przedsiębiorstwo społeczne Sv. Josefa, o.p.s.
 8. Dom seniorów pod patronatem św. Elżbiety, Konwent Sióstr Elżbietanek w Jabłonkowie
 9. Fundacja Cambio 
 10. Dom Spokojnej Starości Vbrno 

Projekt jest współfinansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

„Seniorzy bez granic. Wyszehradzka kooperacja na rzecz integracji seniorów”

logotyp Funduszu Wyszehradzkiego

Tytuł projektu: „Seniorzy bez granic. Wyszehradzka kooperacja na rzecz integracji seniorów”.

Źródło i kwota dofinansowania: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, 15,000.00 EUR

Okres realizacji projektu: 20.05.2018 – 31.12.2018

Działania przewidziane w ramach tego projektu, skierowanego do seniorów, będą obejmować instytucje z terenów: Polski, Czeskiej Republiki i Słowacji. Tytuł projektu to „Seniorzy bez granic. Wyszehradzka współpraca na rzecz integracji seniorów”. W ramach projektu zostaną zorganizowane trzy, jednodniowe, wyjazdowe spotkania
o charakterze warsztatów arteterapeutycznych, skierowane do seniorów – mieszkańców  Domów Pomocy Społecznej
i Domów Spokojnej Starości. Dzięki tym spotkaniom osoby towarzyszące seniorom – terapeuci lub opiekunowie, będą mieli możliwość wymiany doświadczeń i przeniesienia nowo poznanych metod pracy na grunt rodzimych Domów Spokojnej Starości. Warsztaty o charakterze atreterapeutycznym i integracyjnym zostaną zorganizowane w miejscach dostosowanych do seniorów pod względem architektonicznym, jak również w odpowiedniej odległości od rodzimych instytucji z terenów: Polski, Czech i Słowacji. Dzięki tym warsztatom terapeutycznym, seniorzy i ich opiekunowie będą mieli możliwość aktywnie spędzić czas w atrakcyjnych pod względem kulturalnym i przyrodniczym miejscach,
a także zintegrować się.

Ponadto, w ramach projektu planujemy zorganizować cykl jednodniowych szkoleń skierowanych do opiekunów osób starszych, pielęgniarzy, terapeutów, kadry zarządzającej ośrodkami zajmującymi się wsparciem i opieką osób starszych. Szkolenia te skupione będą  na tematyce edukacji o demencji i komunikacji z seniorami zmagającymi się
z chorobami otępiennymi. Szkolenia te prowadzone będą przez eksperta metody Possitive approach to care (tj. Pozytywne podejście do opieki, w skrócie: PAC). PAC jest innowacyjnym, kompleksowym programem edukacji 
o demencji i opiece w demencji, której autorem jest Teepa Snow – obecnie najbardziej ceniony ekspert ds. demencji na kontynencie północno-amerykańskim. Poprowadzi je jedyna w Polsce trenerka tej metody – Marlena Meyer. Dzięki tym szkoleniom uczestnicy nabędą wiedzę w zakresie etapów choroby otępiennej oraz zapewnienia wsparcia dla seniorów, tak aby jak najdłużej mogli zachować sprawność.

 

Lider projektu: Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Partnerzy projektu:

 1. Centrum Służb Socjalnych i usług dla seniorów Zákamenné (SK)
 2. Centrum Służb Socjalnych Horelica (SK)
 3. Powiatowy Dom Pomocy Społecznej Pogodna Jesień w Cieszynie (PL)
 4. Dom Pomocy Społecznej Betania (PL)
 5. Centrum Służb Socjalnych Český Těšín, příspěvková organizace (CZ) 
 6. Fundacja 9sił (PL)
 7. Dom Spokojnej Starości Sv. Josefa w Ropicach (CZ)
 8. Dom seniorów pod patronatem św. Elżbiety, Konwent Sióstr Elżbietanek w Jabłonkowie (CZ).