usługi rehabilitacyjne

Rehabilitacja

  Kinezyterapia (leczenie ruchem) jest prowadzona dla osób, u których nastąpiły w większym lub mniejszym stopniu zmiany w wielu narządach, głównie w układzie narządu ruchu, w układzie oddechowym, układzie krążeniowym. Celem kinezyterapii jest poprawa ruchomości, wydolności krążeniowo-oddechowej, pobudzenie ogólnej przemiany materii, poprawa koordynacji nerwowo-mięśniowej, niedopuszczenie do zmian takich jak zmiany stawowe, zaniki mięśniowe, przykurcze.

  Gimnastyka grupowa odbywa się w świetlicy lub sali gimnastycznej, są to ćwiczenia kończyn dolnych i górnych oraz z przyborem – laski, piłki itp.

  Sala gimnastyczna wyposażona jest w UGUL, gdzie wykonuje się ćwiczenia w odciążeniu czynne lub bierne, rotory dla kończyn dolnych i górnych, aparaty do masażu stóp, leżanka masująca. Na sali odbywają się ćwiczenia indywidualne pod kątem schorzenia mieszkańca.

  Oprócz ćwiczeń są wykonywane masaże zlecone przez lekarza rodzinnego oraz fizykoterapia – zabiegi fizykalne mające na celu usunięcie lub zmniejszenie bólu, stanów zapalnych, obniżenie napięcia mięśniowego, poprawę krążenia. Wykonujemy zabiegi:

  • ultradźwięki
  • prądy diadynamiczne
  • jontoforeza
  • galwanizacja
  • prądy interferencyjne
  • elektrofonoforeza
  • lampa BIO V
  • lampa sollux.