usługi socjalne

 Usługi socjalne są sprawowane przez zespół pracowników placówki, którego podstawowym celem jest wprowadzenie nowego mieszkańca w życie naszego Domu, zapoznanie się z jego potrzebami oraz adaptacją w nowym środowisku.

 Ponadto, pomaga w kontaktach z rodziną, opiekunami oraz reprezentuje mieszkańców w urzędach i instytucjach. Do zadań zespołu należy, również praca z grupą oraz integracja ze społecznością lokalną. Zespół socjalny dba o rozwój samorządności podopiecznych domu, organizuje wycieczki, spacery oraz imprezy okolicznościowe.