usługi terapeutyczne

  Formy aktywizowania mieszkańców i rodzaje terapii w DPS „ Pogodna Jesień”:

 1.     Formy aktywizowania

  ·   Imprezy kulturalno – oświatowe organizowane w Domu i poza Domem na zaproszenie innych placówek pomocowych i artystycznych.

  ·   Imprezy plenerowe – pikniki, wycieczki, festyny.

  ·   Imprezy sportowe i konkursy

  ·   Spotkania okolicznościowe organizowane dla mieszkańców w naszym Domu.

  2.     Rodzaje terapii

  ·   Arteterapia – terapia sztuką daje możliwość wyrażania siebie i rozszerzenie kompetencji plastycznych. Wpływa na poprawę witalności ,oddziałuje na obraz osobowości . Pozwala na ocenę samego siebie poprzez dostrzeganie własnej niepowtarzalności i wyjątkowości . Jedną z form arteterapii jest terapia zajęciowa.

  ·   Terapia zajęciowa – jest jednym z czynników rehabilitacji społecznej mającej na celu włączenie mieszkańca w nurt życia Domu i społeczeństwa. Pozwala na wybór takiej formy twórczości, która odpowiada indywidualnym uzdolnieniom i możliwościom.

 Terapia zajęciowa odbywa się w pomieszczeniach Domu tj:

  ·   Pracownie plastyczne  (obejmuje techniki, rysunek, malarstwo, grafika itd.)

  ·   Ceramiczna   ( metody formowania i techniki zdobienia gliny)

  ·   Krawiecka (szycie , haftowanie , szydełkowanie itd.)

  ·   Kawiarnia ( spotkanie z filmem , ludoterapia, biblioterapia)

  Program pracy w pracowniach ukierunkowany jest na zaspokojenie potrzeb. Zajęcia umożliwiają kontakt z rożnym materiałem i poznawaniem ich możliwości wyrazowych.

  Poprzez doświadczenie i eksperymentowanie na zajęciach realizuje się subiektywny i indywidualny kontakt z rzeczywistością oraz umiejętność zastosowania doświadczeń w życiu codziennym. Prace mieszkańców wykonane w ramach terapii eksponowane są w różnych pomieszczeniach Domu, na wystawach, kiermaszach i konkursach plastycznych. Każdy przegląd czy prezentacja pozwala na wymianę doświadczeń , inspiruje do nowych pomysłów oraz sprzyja integracji różnych środowisk.

  3.      Biblioterapia  - zastosowanie książki.

  W ramach zajęć prowadzi się formy rozwijania czytelnictwa.

           ·        Czytanie książek

           ·        Odczyty , prelekcje.

           ·        Klub dyskusyjny

           ·        Wieczorki poetyckie.

  4.      Choreoterapia  - terapia tańcem

            ·       W ramach tych zajęć organizowane są zabawy taneczne.

  5.      Ludoterapia – udział w grach i zabawach towarzyskich.

 6.  Ergoterapia   terapia przez pracę dostosowana do możliwości osoby, uwzględniająca zainteresowania i umiejętności ( dbanie o kwiaty, pomoc przy dekoracjach świątecznych itd.)

  7.      Muzykoterapia – środkiem oddziaływania jest muzyka.

  8.      Gastroterapia – zajęcia kulinarne.

             ·        Poznawanie przepisów różnych potraw i dzielenie się doświadczeniami  kulinarnymi.

  9.      Logoterapia – oparta na słowie.

             ·        Rozmowy indywidualne

             ·        Rozmowy adaptacyjne

                         ·        Dyskusja, opowiadanie.