Powiatowy Dom Pomocy Społecznej
“Pogodna Jesień” w Cieszynie

Usługi terapeutyczne

Usługi terapeutyczne

Formy aktywizowania mieszkańców
 • Imprezy kulturalno – oświatowe organizowane w Domu i poza Domem na zaproszenie innych placówek pomocowych i artystycznych.
 • Imprezy plenerowe – pikniki, wycieczki, festyny.
 • Imprezy sportowe i konkursy.
 • Spotkania okolicznościowe organizowane dla mieszkańców w naszym Domu.

Rodzaje terapii

Terapia zajęciowa

Jest to jeden z czynników rehabilitacji społecznej mającej na celu włączenie mieszkańca w nurt życia Domu i społeczeństwa. Pozwala na wybór takiej formy twórczości, która odpowiada indywidualnym uzdolnieniom i możliwościom.

Terapia zajęciowa odbywa się w pomieszczeniach Domu tj:

 • Pracownie plastyczne  (obejmuje techniki, rysunek, malarstwo, grafika itd.),
 • Ceramiczna (metody formowania i techniki zdobienia gliny),
 • Krawiecka (szycie , haftowanie , szydełkowanie itd.),
 • Kawiarnia (spotkanie z filmem , ludoterapia, biblioterapia).

Program pracy w pracowniach ukierunkowany jest na zaspokojenie potrzeb. Zajęcia umożliwiają kontakt z rożnym materiałem i poznawaniem ich możliwości wyrazowych.

Poprzez doświadczenie i eksperymentowanie na zajęciach realizuje się subiektywny i indywidualny kontakt z rzeczywistością oraz umiejętność zastosowania doświadczeń w życiu codziennym. Prace mieszkańców wykonane w ramach terapii eksponowane są w różnych pomieszczeniach Domu, na wystawach, kiermaszach i konkursach plastycznych. Każdy przegląd czy prezentacja pozwala na wymianę doświadczeń , inspiruje do nowych pomysłów oraz sprzyja integracji różnych środowisk.

Arteterapia 

Terapia sztuką daje możliwość wyrażania siebie i rozszerzenie kompetencji plastycznych. Wpływa na poprawę witalności, oddziałuje na obraz osobowości . Pozwala na ocenę samego siebie poprzez dostrzeganie własnej niepowtarzalności i wyjątkowości. Jedną z form arteterapii jest terapia zajęciowa.

Biblioterapia - zastosowanie książki. W ramach zajęć prowadzi się formy rozwijania czytelnictwa.

 • Czytanie książek
 • Odczyty , prelekcje.
 • Klub dyskusyjny
 • Wieczorki poetyckie.

Choreoterapia - terapia tańcem. W ramach tych zajęć organizowane są zabawy taneczne.

Ludoterapia – udział w grach i zabawach towarzyskich.

Ergoterapia  – terapia przez pracę dostosowana do możliwości osoby, uwzględniająca zainteresowania i umiejętności (dbanie o kwiaty, pomoc przy dekoracjach świątecznych itd.)

Muzykoterapia – środkiem oddziaływania jest muzyka.

Gastroterapia – zajęcia kulinarne. Poznawanie przepisów różnych potraw i dzielenie się doświadczeniami  kulinarnymi.

Logoterapia – oparta na słowie.

 • Rozmowy indywidualne,
 • Rozmowy adaptacyjne,
 • Dyskusja, opowiadanie.

Metryka

Data ostatniej modyfikacji:
07 grudnia 2023 23:34
Osoba wprowadzająca modyfikację:
Natalia Pawłowska
Data publikacji:
07 grudnia 2023 23:11
Osoba sporządzająca dokument:
Natalia Pawłowska
Osoba wprowadzająca dokument:
Natalia Pawłowska
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”

Dane kontaktowe

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”
 
ul. Korfantego 1, 43-400 Cieszyn
woj. śląskie
 
REGON 002426051, NIP 548-10-59-675


tel.: 33 852 17 61
e-mail: dom@pdps.cieszyn.pl
www.pdps.cieszyn.pl