Powiatowy Dom Pomocy Społecznej
“Pogodna Jesień” w Cieszynie

Usługi rehabilitacyjne

Kinezyterapia (leczenie ruchem) jest prowadzona dla osób, u których nastąpiły w większym lub mniejszym stopniu zmiany w wielu narządach, głównie w układzie narządu ruchu, w układzie oddechowym, układzie krążeniowym. Celem kinezyterapii jest poprawa ruchomości, wydolności krążeniowo-oddechowej, pobudzenie ogólnej przemiany materii, poprawa koordynacji nerwowo-mięśniowej, niedopuszczenie do zmian takich jak zmiany stawowe, zaniki mięśniowe, przykurcze.

Gimnastyka grupowa odbywa się w świetlicy lub sali gimnastycznej, są to ćwiczenia kończyn dolnych i górnych oraz z przyborem – laski, piłki itp.

Sala gimnastyczna wyposażona jest w UGUL, gdzie wykonuje się ćwiczenia w odciążeniu czynne lub bierne, rotory dla kończyn dolnych i górnych, aparaty do masażu stóp, leżanka masująca. Na sali odbywają się ćwiczenia indywidualne pod kątem schorzenia mieszkańca.

Oprócz ćwiczeń są wykonywane masaże zlecone przez lekarza rodzinnego oraz fizykoterapia – zabiegi fizykalne mające na celu usunięcie lub zmniejszenie bólu, stanów zapalnych, obniżenie napięcia mięśniowego, poprawę krążenia. Wykonujemy zabiegi:

  • ultradźwięki
  • prądy diadynamiczne
  • jontoforeza
  • galwanizacja
  • prądy interferencyjne
  • elektrofonoforeza
  • lampa BIO V
  • lampa sollux.

Metryka

Data ostatniej modyfikacji:
07 grudnia 2023 23:37
Osoba wprowadzająca modyfikację:
Natalia Pawłowska
Data publikacji:
07 grudnia 2023 23:36
Osoba sporządzająca dokument:
Natalia Pawłowska
Osoba wprowadzająca dokument:
Natalia Pawłowska
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”

Dane kontaktowe

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”
 
ul. Korfantego 1, 43-400 Cieszyn
woj. śląskie
 
REGON 002426051, NIP 548-10-59-675


tel.: 33 852 17 61
e-mail: dom@pdps.cieszyn.pl
www.pdps.cieszyn.pl