Powiatowy Dom Pomocy Społecznej
“Pogodna Jesień” w Cieszynie

O nas

Rys historyczny

Po spaleniu się w 1882 r. budynku dawnego miejskiego przytułku dla starców i chorych (szpitalik w bezpośrednim sąsiedztwie Kościoła św. Jerzego) postanowiono wybudować nowy obiekt. Ponieważ dawne miejsce ze względu na bliskość rzeki Bobrówki i powtarzające się wylewy było niedogodne, z pieniędzy ofiarowanych miastu przez Alberta Hoenheisera (druga fundacja dla ubogich, akt fundacyjny z 29.06.1880r.) odkupiono plac od Braci Bonifratrów. Przy finansowym wsparciu Cieszyńskiej Kasy Oszczędności budowano tam od  maja 1885 roku do października 1887 roku obszerny, okazały i wygodny budynek przytułku.

Na pamiątkę tegoż faktu została wmontowana tablica pamiątkowa, której treść brzmi:

„Z okazji uroczystości 40 letniego Jubileuszu Rządzenia Jego Majestatu Cesarza Franciszka Józefa I została ta budowla na skutek gwarancji Gminy Miasta dla Kasy Oszczędności z okazji 25 lecia jej istnienia (1884) w maju 1885 r. rozpoczęta i jako humanitarna instytucja w październiku 1887 roku swemu dobroczynnemu celowi przekazana. Wykonana została ta budowla zgodnie z decyzją z dnia 13 kwietnia 1885 według projektu inżyniera miejskiego Carl Khünl a potwierdzona przez burmistrza Dr Johann Demel von Elswehr i nadzorowana przez inżyniera Markus Dalf, a prowadzona przez budowniczego Alois Jedek.”

Od samego początku służył ten dom jako schronienie dla zubożałych obywateli miasta Cieszyna, którzy z garnuszkiem w ręku czekali na przechodzących z prośbą o jałmużnę. Budynek ten był nazywany „Domem ubogich” i przez długie lata służył temu celowi.

Do końca 1950 roku budynek ten nosił nazwę Dom Starców i pozostawał pod zarządem miasta. Od 1951 r. przeszedł pod zarząd państwowy i przyjął nazwę Państwowego Domu Rencisty. W roku 1991 obiekt ten przeszedł ze struktur ZOZ pod nowo utworzone struktury Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej przyjmując nazwę Dom Pomocy Społecznej. Zgodnie z reformą administracyjną od 1999 r. obiekt ten został przekazany władzom samorządowym Powiatu Cieszyńskiego.

Obecnie Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Cieszynie jest powiatową jednostką organizacyjną, działającą w formie jednostki budżetowej.

Metryka

Data ostatniej modyfikacji:
07 grudnia 2023 22:56
Osoba wprowadzająca modyfikację:
Natalia Pawłowska
Data publikacji:
07 grudnia 2023 22:52
Osoba sporządzająca dokument:
Natalia Pawłowska
Osoba wprowadzająca dokument:
Natalia Pawłowska
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”

Dane kontaktowe

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”
 
ul. Korfantego 1, 43-400 Cieszyn
woj. śląskie
 
REGON 002426051, NIP 548-10-59-675


tel.: 33 852 17 61
e-mail: dom@pdps.cieszyn.pl
www.pdps.cieszyn.pl