Powiatowy Dom Pomocy Społecznej
“Pogodna Jesień” w Cieszynie

Warunki przyjęcia

Jak zostać mieszkańcem naszego Domu - krok po kroku

Jak zostać mieszkańcem naszego Domu - krok po kroku

 1. Należy udać się do ośrodka pomocy społecznej właściwego dla miejsca pobytu osoby ubiegającej się o skierowanie do naszego Domu i złożenie pisemnego wniosku – prośba o skierowanie osoby do Powiatowego Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Cieszynie.
 2. Pracownik socjalny ośrodka pomocy przeprowadza wywiad środowiskowy i kompletuje dokumentację.
  Po przygotowaniu dokumentacji kierownik ośrodka pomocy społecznej wydaje decyzje o skierowaniu do PDPS „Pogodna Jesień” i ustala odpłatność o pobyt.
 3. Pobyt jest odpłatny – do wnoszenia opłaty są zobowiązani w kolejności:
  1. Mieszkaniec domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu
  2. Małżonek, dzieci, wnuki, ( gdy takowi są) – wg umowy zawartej pomiędzy rodziną a ośrodkiem pomocy społecznej, ale tylko wtedy, jeżeli spełniają ustawowe kryterium dochodowe.
  3. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o przyjęcie nie ma nikogo bliskiego, lub dochody osób zobowiązanych do odpłatności są niskie, obowiązek opłaty przechodzi na gminę.
  4. Pozostałą część odpłatności za pobyt wnosi ośrodek pomocy społecznej. Szczegółowe zasady o odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej reguluje ustawa o pomocy społecznej.
 4. To, czy dana osoba trafi do naszego Domu, zależy od ośrodka pomocy społecznej, przyjmującego wniosek i wydającego w tej sprawie decyzję.

Metryka

Data ostatniej modyfikacji:
01 listopada 2023 19:48
Osoba wprowadzająca modyfikację:
Administrator
Data publikacji:
01 listopada 2023 19:48
Osoba sporządzająca dokument:
Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Administrator
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”

Dane kontaktowe

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”
 
ul. Korfantego 1, 43-400 Cieszyn
woj. śląskie
 
REGON 002426051, NIP 548-10-59-675


tel.: 33 852 17 61
e-mail: dom@pdps.cieszyn.pl
www.pdps.cieszyn.pl