Strona główna

Witamy na stronie internetowej Powiatowego Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”, zapraszamy do zapoznania się z naszym Domem.

Placówka jest jednostką organizacyjną Powiatu Cieszyńskiego. Starosta Powiatu Cieszyńskiego sprawuje nadzór nad Domem, który został wpisany do rejestru domów pomocy społecznej, przez Wojewodę Śląskiego (PS/II/9014/158/09).

Nasz Dom jest placówką dla osób starszych i przewlekle somatycznie chorych obojga płci i jest domem stałego pobytu. Budynek jest przeznaczony dla 70 mieszkańców. Podstawowym zadaniem naszej placówki jest zapewnienie całodobowej opieki naszym podopiecznym oraz stworzenie warunków do bezpiecznego, aktywnego i godnego życia. Zadania te realizowane są przez różnego rodzaju formy terapii i  rehabilitacji. Do dyspozycji pensjonariuszy jest świetlica, pokój gościnny, kawiarnia, kaplica ekumeniczna, gabinety rehabilitacji, pracownie ceramiczna i plastyczna.

Atutem Domu jest posiadanie własnej kuchni, która serwuje posiłki zgodne z zaleceniami lekarza oraz upodobaniami mieszkających u nas osób.

Całodobową opiekę nad podopiecznymi sprawuje wykwalifikowany personel medyczny i opiekuńczy. Nasi mieszkańcy mogą liczyć na opiekę lekarza POZ, psychiatry przyjmujących na terenie placówki zaś do lekarzy pozostałych specjalizacji, Dom zapewnia dowóz służbowym samochodem.

Dom jak i jego otoczenie przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Usytuowany jest w centrum miasta, blisko głównego węzła komunikacyjnego oraz urzędów, instytucji kultury, kościołów i rynku.

Budynek jest dwukondygnacyjny, posiada trzy skrzydła ułożone w kształt podkowy. Wyposażony jest w windę osobową łączącą wszystkie kondygnacje oraz umożliwia wyjazd na zewnątrz budynku(do ogrodu).

Dysponujemy 33 pokojami z pełnym węzłem sanitarnym. Są to pokoje jedno-, dwu- i trzyosobowe zaopatrzone
w tapczany lub łóżka, szafy, stoły, szafki nocne.